Vuoden asiakaspalvelu -kilpailu 

Arvioinnin osa-alueet 

Kilpailun arviointi

Kilpailun arviointialueet
Arvioit kuusi keskeistä toiminnan osa-aluetta. Nämä ovat kuvattu alla.

 


Johtajuus – Miten teillä toteutuu tavoitteellinen, vahva ja valmentava johtajuus?

 


Sidosryhmien, teknologian ja tilojen rooli
erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa

 


Asiakaskokemus – Tunnetaanko asiakkaan polku, miten asiakaskohtaamiset hoidetaan?

 

Henkilöstön johtaminen ja työntekijäkokemus – Miten henkilöstöresursseja, sitoutumista, osaamista ja suoritusta johdetaan?

 


Saumattomat prosessit ja asiakaslähtöiset palvelut – Miten keskeiset prosessit on kuvattu?

 


Tulokset – Minkälaisia tuloksia toimintamallit tuottavat?

 

Kilpailun arviointi

Elina Soukola, pääarvioija, Kehittämistoimisto Prakto

Elina on toiminnan kehittämisen ja palvelujohtamisen asiantuntijakonsultti ja sparraaja. Hän tuntee contact centerit läpikotaisin, niiden ilot, murheet, asiakkaiden, johdon ja sidosryhmien vaatimukset ja odotukset. Elina toimii kilpailun pääarvioijana ja arviointitiimien ohjaajana. Hän kouluttaa asiakaspalvelujohtamisen ja esimiestyön parhaita käytäntöjä sekä mielellään coachaa palvelukeskuksien esimiehiä arjen haasteissa.

 

Elina Soukola Vuoden asiakaspalvelu -kilpailu

Tutustu kilpailun vaiheisiin!