Vuoden Contact Center -kilpailu 

Arvioinnin osa-alueet 

Kilpailun arviointi

Kilpailun arviointialueet
Arvioit kuusi keskeistä toiminnan osa-aluetta. Nämä ovat kuvattu alla.

 


Johtajuus – Miten teillä toteutuu tavoitteellinen, vahva ja valmentava johtajuus?

 


Sidosryhmien, teknologian ja tilojen rooli
erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa

 


Asiakaskokemus – Tunnetaanko asiakkaan polku, miten asiakaskohtaamiset hoidetaan?

 

Henkilöstön johtaminen ja työntekijäkokemus – Miten henkilöstöresursseja, sitoutumista, osaamista ja suoritusta johdetaan?

 


Saumattomat prosessit ja asiakaslähtöiset palvelut – Miten keskeiset prosessit on kuvattu?

 


Tulokset – Minkälaisia tuloksia toimintamallit tuottavat?

 

Kilpailun arviointi


Elina Soukola, pääarvioija

Vuoden Contact Center -kilpailun pääarvioijana toimii Elina Soukola, Prakto.

Kuuntele Elinan haastattelu kilpailusta!

 

Tutustu kilpailun vaiheisiin!