Vuoden Service Desk -kilpailu 

Miten kilpailu etenee? 

Kilpailun vaiheet

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on jatkuva, eikä se ole sidottu tiettyyn vuodenaikaan. Ilmoittautuminen tapahtuu Oppiassa. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijat täyttävät kisahakemuksen, joka toimii organisaation taustatietoina. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä täsmentää, mistä tukiyksiköstä on kysymys, jos tukiyksiköitä ja -tiimejä on useita; annettujen tietojen on koskettava juuri ko. yksikköä. Kilpailuhakemuksen palauttaneiden kanssa sovitaan auditointiajat.

Auditointi ja raportti

Auditointia ennen tiimit täyttävät itsearviointilomakkeen ja toimittavat sen sekä tarvittavat liitedokumentit auditoijille sähköisessä muodossa viimeistään kaksi viikkoa ennen arviointitilaisuutta.

Auditointipäivästä organisaatiot saavat auditoijien laatiman raportin kehitysehdotuksineen. Raportti sisältää myös benchmark-tietoa oman asiakastuen sijoittumisesta. Auditointipäivät sovitaan arvioijien kanssa. Auditointeja toteutetaan pitkin vuotta.

Voittajan julkistus

Voittajalle on varattu Vuoden Service Desk -puheenvuoro Waven tapahtumassa. Voittaja saa tiedon asiasta ennen tapahtumaa, jolloin jää hetki aikaa valmistautua voittajaesitykseen.

Voittajavierailu

Vierailu voittajaorganisaatioon järjestetään mahdollisuuksien mukaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tilaisuudessa voittajatiimi esittelee toimintaansa ja ottamiaan kehitysaskeleita ja vieraat pääsevät esittämään voittajatiimille kysymyksiä heidän toiminnastaan. Vierailut on koettu palkitsevina mahdollisuuksina oppia uutta ja verkostoitua muiden alalla toimijoiden kesken. Vierailut ovat osa Wave asiakaspalveluverkoston jäsentoimintaa ja jäsenille maksuttomia.

Lisätiedot kilpailusta: Timo Keinänen / timo.keinanen(at)wakaru.fi

Miksi kannattaa osallistua kilpailuun?