Vuoden Service Desk -kilpailu 

Miten kilpailu etenee? 

Kilpailun vaiheet

Ilmoittautuminen ja esikarsinta

Ilmoittautumisaika alkaa tammikuussa 2021 ja päättyy toukokuun alussa 2021. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijat täyttävät  esitietolomakkeen, jonka perusteella auditoijat valitsevat jatkoon pääsevät ja auditoitavat organisaatiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä täsmentää, mistä tukiyksiköstä on kysymys, jos tukiyksiköitä ja -tiimejä on useita; annettujen tietojen on koskettava juuri ko. yksikköä. Arvioijat valitsevat ilmoittautuneista parhaimmat jatkoon. Esikarsinnasta jatkoon päässeille ilmoitetaan asiasta ja sovitaan auditointiajat. Finalistit täyttävät itsearviointilomakkeen ja toimittavat sen sekä tarvittavat liitedokumentit auditoijille sähköisessä muodossa viimeistään kaksi viikkoa ennen arviointitilaisuutta.

Auditointi ja raportti

Auditointi suoritetaan finaaliin päässeissä asiakastukiyksiköissä elokuun loppuun mennessä. Auditointipäivästä organisaatiot saavat auditoijien laatiman raportin kehitysehdotuksineen. Raportti sisältää myös benchmark-tietoa oman asiakastuen sijoittumisesta suhteessa kanssakilpailijoihin sekä aikaisempien vuosien tuloksiin. Auditointipäivät sovitaan arvioijien kanssa. Auditointi on mahdollista toteuttaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos arvioijat toteavat organisaation kypsyystason olevan finaaliin oikeuttava.

Voittajan julkistus

Voittaja julkistetaan Yhteys-konferenssissa 2021. Voittajalle on varattu Vuoden Service Desk -puheenvuoro konferenssissa. Voittaja saa tiedon asiasta ennen konferenssia, jolloin jää hetki aikaa valmistautua konferenssiesitykseen.

Voittajavierailu

Vierailu voittajaorganisaatioon järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä 2022.

Hinta

Esikarsinta on osallistujille ilmainen. Vuonna 2021 finaaliin pääseville Wave-jäsenille hinta on 4 200 euroa ja muille 4 590 euroa + alv.  Arvioinneista veloitetaan lisäksi mahdolliset arvioijien päivärahat ja matkakulut.

Lisätiedot kilpailusta: Timo Keinänen / timo.keinanen(at)wakaru.fi

Miksi kannattaa osallistua kilpailuun?