Vuoden Service Desk -kilpailu 

Miten kilpailu etenee? 

Kilpailun vaiheet

Ilmoittautuminen ja esikarsinta

Ilmoittautumisaika alkaa marraskuussa 2019 ja päättyy huhtikuussa 2020. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijat täyttävät  esitietolomakkeen, jonka perusteella auditoijat valitsevat jatkoon pääsevät ja auditoitavat organisaatiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä täsmentää, mistä tukiyksiköstä on kysymys, jos tukiyksiköitä ja -tiimejä on useita; annettujen tietojen on koskettava juuri ko. yksikköä. Arvioijat valitsevat ilmoittautuneista parhaimmat jatkoon. Esikarsinnasta jatkoon päässeille ilmoitetaan asiasta ja sovitaan auditointiajat. Finalistit täyttävät itsearviointilomakkeen ja toimittavat sen sekä tarvittavat liitedokumentit auditoijille sähköisessä muodossa viimeistään kaksi viikkoa ennen arviointitilaisuutta.

Auditointi ja raportti

Auditointi suoritetaan finaaliin päässeissä asiakastukiyksiköissä maalis-kesäkuussa. Auditointipäivästä organisaatiot saavat auditoijien laatiman raportin kehitysehdotuksineen. Raportti sisältää myös benchmark-tietoa oman asiakastuen sijoittumisesta suhteessa kanssakilpailijoihin sekä aikaisempien vuosien tuloksiin. Auditointipäivät sovitaan arvioijien kanssa. Auditointi on mahdollista toteuttaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos arvioijat toteavat organisaation kypsyystason olevan finaaliin oikeuttava.

Voittajan julkistus

Voittaja julkistetaan Yhteys-konferenssissa 2020. Voittajalle on varattu Vuoden Service Desk -puheenvuoro konferenssissa. Voittaja saa tiedon asiasta kesäkuun loppuun mennessä, jolloin jää aikaa valmistautua konferenssiesitykseen.

Voittajavierailu

Vierailu voittajaorganisaatioon järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä 2021.

Hinta

Esikarsinta on osallistujille ilmainen. Vuonna 2020 finaaliin pääseville Wave-jäsenille hinta  on 3 890 euroa ja muille 4 200 euroa + alv.  Arvioinneista veloitetaan lisäksi mahdolliset arvioijien päivärahat ja matkakulut.

Lisätiedot kilpailusta: Timo Keinänen / timo.keinanen(at)wakaru.fi

Miksi kannattaa osallistua kilpailuun?