Vuoden Service Desk -kilpailu 

Arvioinnin osa-alueet ja auditoijaesittelyt 

Kilpailun arviointi

ARVIOITAVAT OSA-ALUEET
Johtajuus, toimintaperiaatteet & strategia
Henkilöstöjohtaminen
Kumppanuudet & resurssit
Prosessit & menettelytavat
Henkilöstötyytyväisyys & asiakastyytyväisyys
Suorituskykytulokset

———————————————————————————————————————————————

Kuka voi osallistua kilpailuun?

Kuuntele videolta, kuka voi osallistua Vuoden Service Desk -kilpailuun pitkäaikaisen pääauditoijan Liisa Torkkelin haastattelusta. Haastattelusta saat paremman kuvan, mitä kilpailu tarjoaa osallistujille.

———————————————————————————————————————————————

Vuoden Service Desk -kilpailuauditoijat

Petri ”Paavo” Väyrynen, pääarvioija & valmentaja, sarjayrittäjä, Wakaru
Paavo on valmentaja, business coach ja johdon työnohjaaja, joka innostuu uuden oppimisesta ja opettamisesta. Kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Pitkän kansainvälisen uran aikana hän on ollut johtotehtävissä eri kokoisissa ICT-alan yrityksissä. Palvelujohtamisesta kokemusta on useamman vuosikymmenen ajalta ja vahvuuksia ovat erityisesti asiantuntijatyön johtaminen, modernit johtamismenetelmät digitalisoituvassa maailmassa ja ratkaisukeskeinen ihmisläheinen johtaminen.

 

Anjuska Kyllönen toimii Wakarulla seniorikonsulttina. Hän on sertifioitu PeopleCert Scrum Master I ja ITIL 4 Foundation -kouluttaja ja poikkitieteellinen IT-palvelunhallinnan osaaja, jonka juuret ovat akateemisessa maailmassa. Pitkän projektijohtamiskokemuksen lisäksi hänellä on kokemusta prosessien kehittämisestä, tietovarastoinnista, kasvuhakkeroinnista ja SaaS-palvelujen myynnistä. Lisäksi Anjuska on itSMF Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja.

 

Ella Lopperi, palvelupäällikkö & Service Centerin vetäjä, Gofore
Ella toimii Service Centerin vetäjänä ja palvelupäällikkönä Goforella, ja on osa Goforen jatkuvien palveluiden toimintoja kehittävää työryhmää. Ellalla on vahva tausta asiakaspalvelu-, palvelunhallinta- sekä service desk -työssä, ja kova palo asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä arjen sujuvoittamiseen automatisoinnin keinoin. Ella on myös mukana itSMF:n Service Desk Evolution Special Interest Groupin työssä ja työryhmän vuoden 2019 puheenjohtaja.

Juhani Vuorijärvi, Palvelupäällikkö, ICT, DigiFinland Oy
Juhani on pitkän linjan IT-palvelunhallinnan ammattilainen, joka on perustanut ja johtanut lukuisia Service Deskejä ja sydäntä lähellä on laadukas asiakaspalvelu. Hän kannustaa valmentavaan, luottamukseen perustuvaan esimiestyöhön ja tiiminrakennukseen sekä arvostaa tärkeilemätöntä, tavoitteilla johdettua tekemistä. Palvelupäälikön työn lisäksi hän taitaa myös palveluhallinnan, muutosjohtamisen sekä prosessi- ja ITSM-työkaluhankinnat ja -kehityksen kädet savessa.

 

 

 

Tutustu kilpailun vaiheisiin!