Vuoden Service Desk -kilpailu 

Arvioinnin osa-alueet ja auditoijaesittelyt 

Kilpailun arviointi

ARVIOITAVAT OSA-ALUEET
Johtajuus, toimintaperiaatteet & strategia
Henkilöstöjohtaminen
Kumppanuudet & resurssit
Prosessit & menettelytavat
Henkilöstötyytyväisyys & asiakastyytyväisyys
Suorituskykytulokset

———————————————————————————————————————————————

Kuka voi osallistua kilpailuun?

Kuuntele videolta, kuka voi osallistua Vuoden Service Desk -kilpailuun pitkäaikaisen pääauditoijan Liisa Torkkelin haastattelusta. Haastattelusta saat paremman kuvan, mitä kilpailu tarjoaa osallistujille.

———————————————————————————————————————————————

Vuoden Service Desk -kilpailuauditoijat

Liisa Torkkeli, yrittäjä, valmentaja & konsultti, Liisa Torkkeli Tmi
Liisa on toiminut ICT-alueen kehittämistehtävissä koko työuransa ajan. Hänen keskeisiä osaamisalueita ovat ITILin parhaat käytännöt, projektinhallinta sekä service deskin ja taustaprosessien kehittäminen. Liisa on toiminut vuodesta 2008 VSD-kilpailun pääauditoijana. Hän on konsultoinut useissa organisaatioissa sekä valmentanut satoja IT-palvelunhallinnan ammattilaisia. Liisa on aktiivisesti mukana kehitystyössä toimimalla mm.  itSMF Finland hallituksessa ja eri työryhmien vetäjänä.

Timo Keinänen, liiketoimintavastaava Wave
Timolla on pitkä kokemus asiakaspalvelusta ja hän tuntee asiakaspalvelun arjen sekä asiantuntijan että esimiehen tehtävien kautta. Hänellä on kokemusta arvioijan roolista toiminnankehittämisen kilpailuissa. Lisäksi hän on kouluttanut myös ympäri Suomea ja häntä kiitellään aktivoivasta ja innostavasta koulutustavasta. Positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa ensiarvoisen tärkeää on asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja huomioiminen, sillä pienillä teoilla saamme aikaan isoja asioita!

Ella Lopperi, palvelupäällikkö & Service Centerin vetäjä, Gofore
Ella toimii Service Centerin vetäjänä ja palvelupäällikkönä Goforella, ja on osa Goforen jatkuvien palveluiden toimintoja kehittävää työryhmää. Ellalla on vahva tausta asiakaspalvelu-, palvelunhallinta- sekä service desk -työssä, ja kova palo asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä arjen sujuvoittamiseen automatisoinnin keinoin. Ella on myös mukana itSMF:n Service Desk Evolution Special Interest Groupin työssä ja työryhmän vuoden 2019 puheenjohtaja.

Juhani Vuorijärvi, palvelupäällikkö, Vimana Oy
Juhani on pitkän linjan IT-palvelunhallinnan ammattilainen, joka on perustanut ja johtanut lukuisia Service Deskejä ja sydäntä lähellä on laadukas asiakaspalvelu. Hän kannustaa valmentavaan, luottamukseen perustuvaan esimiestyöhön ja tiiminrakennukseen sekä arvostaa tärkeilemätöntä, tavoitteilla johdettua tekemistä. Palvelupäälikön työn lisäksi hän taitaa myös palveluhallinnan, muutosjohtamisen sekä prosessi- ja ITSM-työkaluhankinnat ja -kehityksen kädet savessa.

Jani Iivonen, Senior Consultant, Wakaru
Jani on toiminut IT-palvelutuotannon ja siihen liittyvien prosessien sekä toiminnan kehittämisen parissa yli 15 vuotta. Hän pyrkii katsomaan aina palveluntuottajan toimintaa kokonaisuudessa, huomioiden liiketoiminnan, asiakaspalvelun, olemassa olevat tukijärjestelmät ja näihin liittyvät toimintamallit. Jani on kouluttanut satoja ammattilaisia ITIL:n parhaiden käytäntöjen saloihin sekä ollut mukana toiminnan kehittämisessä ja katselmoinnissa, tukijärjestelmien kilpailutuksessa ja käyttöönotossa.

 

Tutustu kilpailun vaiheisiin!