Vuoden Service Desk -kilpailu 

Arvioinnin osa-alueet ja auditoijaesittelyt 

Kilpailun arviointi

ARVIOITAVAT OSA-ALUEET
Johtajuus, toimintaperiaatteet & strategia
Henkilöstöjohtaminen
Kumppanuudet & resurssit
Prosessit & menettelytavat
Henkilöstötyytyväisyys & asiakastyytyväisyys
Suorituskykytulokset

———————————————————————————————————————————————

Kuka voi osallistua kilpailuun?

Kuuntele videolta, kuka voi osallistua Vuoden Service Desk -kilpailuun pitkäaikaisen pääauditoijan Liisa Torkkelin haastattelusta. Haastattelusta saat paremman kuvan, mitä kilpailu tarjoaa osallistujille.

———————————————————————————————————————————————

Vuoden Service Desk -kilpailuauditoijat 2019

Jani Iivonen
Jani on toiminut IT-palvelutuotannon ja siihen liittyvien prosessien sekä toiminnan kehittämisen parissa yli 15 vuotta. Hän pyrkii katsomaan aina palveluntuottajan toimintaa kokonaisuudessa, huomioiden liiketoiminnan, asiakaspalvelun, olemassa olevat tukijärjestelmät ja näihin liittyvät toimintamallit. Janin tehtävät tällä alueella ovat olleet monipuolisia vaihdellen toiminnan kehittämisestä ja katselmoinnista, tukijärjestelmien kilpailutukseen ja käyttöönottoon. Hän on myös kouluttanut satoja ammattilaisia ITIL:n parhaiden käytäntöjen saloihin.


Marko Rantanen

Marko Rantanen on ollut palveluliiketoiminnan kehittämisessä mukana jo yli 15 vuoden ajan. Matkan varrella hän on toiminut palveluliiketoiminnasta vastaavana, konsulttina ja kouluttajana. Hän on vastannut  organisaation palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja erityisesti SMO:n (Service Management Office) johtamisesta ja kehittämisestä.

Tutustu kilpailun vaiheisiin!