Oppaita, tutkimuksia ja tietoa, joilla hiot timanttista palvelua!

Kokosimme Wave-jäsenien ja verkoston tuottamaa materiaalia. Wave-jäseniä yhdistää halu panostaa erinomaiseen asiakaspalveluun ja -kokemukseen.

Asiakaspalvelun materiaalipankki

Täältä löydät Wave-jäsenien ja verkoston tuottamaa materiaalia, kuten asiakaspalvelun oppaita, tutkimuksia ja tietoa. Wave-jäseniä yhdistää halu panostaa erinomaiseen asiakaspalveluun ja -kokemukseen – olethan jo mukana?

Asiakaspalvelun ammattillinen verkosto edesauttaa asiakaspalvelun kehittämistä ja verkostoitumista alan toimijoiden kesken. Järjestämme myös vuosittaisen Asiakaspalveluviikon, jossa korostuu erityisesti merkitys “Yhdessä olemme enemmän!”.

Ladattavat materiaalit

Asiakaspalvelun tulevaisuus -raportti | Enreach
Wave-jäsen Enreach for Enterprises on tuottanut raportin, jolla pääset sukeltamaan asiakaspalvelun tulevaisuuteen: tunteeseen, tekoälyyn ja yhtenäiseen asiakaskokemukseen.

 

Oppaasi agenttien viihtyvyyteen (Agent Experience)

 

CX Leaders Guide: Näin motivoit agenttejasi

 

Osa 1 | The Evolution of the Contact Center research report – 6 trendiä, jotka muuntavat sektoria

Opas: Rohkea organisaatio

Valmennustyökirja

Opas: Muutosjohtajan käsikirja – Monologista dialogiksi

 

Opas: Rohkea organisaatio – työkirja

SP-StateOfTheCC2021

Opas: Modernin palautekulttuurin kehittäjän opas

Täydellisen myyntipuhelun käsikirja

Calabrais ROI Calculator

Osa 2: Evolution of the Contact Center -tutkimus

 

Työaika haltuun

 

Contact Centerin suojaaminen

Laatutavoitteet

Oppaasi työvoiman hallintajärjestelmän valintaan

 

Waven Asiakaspalvelututkimus on ladattavissa Wave-jäsenille maksutta (36 sivua). Tutkimuksen infograafi on ladattavassa kaikille maksutta.

 

Valmennuksella huippukuntoon

Tutustu myös Wave Akatemiaan. Se tarjoaa tasokkaita ja monipuolisia niin asiakaspalvelutoiminnan kuin asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä valmennuksia. Akatemian tarjonnasta voit valita joko yksittäisiä teemoja tai ottaa vaikka kaikki osiot oman asiakaspalvelutoiminnan kehittämisen tueksi.

Olemme koonneet keskeisiä kehittämisalueita omiksi kokonaisuuksiksi, jotka tarjoamme valintanne mukaan joko lähivalmennuksena tai etänä. Valmennusosiot johdattavat asiakaspalvelunne kohti erinomaisuutta ja vievät asiakaskokemusta myös uudelle tasolle.

  • Asenteet ja persoona asiakaspalvelussa -valmennus keskittyy asenteisiin ja persoonan merkitykseen asiakaspalvelussa. Ovatko asiakkaat hankalia vai minä vaikea?

  • Napakka puolipäiväinen valmennus auttaa kehittämään asiakaspalvelun arviointilomaketta. Valmennus poistaa kuilun tekemisen tavoitteiden ja luvullisten tavoitteiden väliltä.

  • Meillä kaikilla on mahdollisuus sekä kyky innostua ja innostaa muita. Toiset innostuvat onnistumisista ja toiset kenties motivoivista työtehtävistä, eli tapoja on runsaasti. Asiakastyössä innostuminen kasvattaa luottamusta, jolloin asiakaspalvelutilanteesta asiakkaalle välittyy aito auttamisen tunne.

  • Valmennus esittelee osallistujille palveluiden hallintaa, toimitusta ja näiden yhteyttä liiketoiminnan odotuksiin. Valmennuksen jälkeen osallistujat tunnistavat IT-palvelunhallinnan avainperiaatteet ja käsitteet sekä tiedostavat palvelujohtamisen lähestymistapojen käytön hyödyt organisaatiossa. 

  • Kirjallisen asiakaspalvelun kulmakivet -valmennuksessa keskitytään kirjallisen asiakaspalvelun keskeisiin asioihin. Tiivis valmennus antaa sinulle hyvät valmiudet viedä opit käytäntöön. Valmennuksen jälkeen osaat viestiä selkeämmin ja ymmärrettävimmin. 

  • Valmennuksessa kehitämme kuuntelutaitoa, opimme kysymään empatiaa osoittavia kysymyksiä ja tutkimme kysymyksiä ja kuuntelemisen osoittamista vaikuttamisen välineenä.

  • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusvalmennus on esihenkilöiden itsetuntemuksen ja palautteenannon kehityspäivä.

  • Saat keinoja onnistua paremmin niin kohtaamisissa asiakkaiden kanssa kuin myös työyhteisössä. Valmennus on aktivoiva ja osallistava ja sen sisältö keskittyy ennen kaikkea asiakaskohtaamisten hoitamiseen laadukkaasti ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Koulutus antaa keinot parantaa asiakaskohtaamisten laatua ja kehittää oman asiakastyön ja asiakaspalvelun toimintaa entisestään.

  • Valmennus tarjoaa konkreettiset ja selkeät toimenpiteet, joiden avulla voit jalkauttaa organisaation tahtotilan työntekijöiden konkreettiseksi tekemiseksi.

  • Aloittavan esihenkilön starttipäivä. Tästä näkökulmasta olosuhteet toiminnalle tulevat usein annettuina. Tuoreelta esihenkilöltä odotetaan paljon ja heillä on myös itsellään kova halu onnistua tulevassa tehtävässään. Häneltä odotetaan tuottavuutta parantavien toimintatapojen ja johtamiskäytänteiden uudistamista, kovaa energiatasoa sekä vahvaa positiivista otetta tekemiseen.