Asiakaspalvelun oppaita, tutkimuksia ja tietoa, joilla hiot timanttista palvelua!

Kokosimme Wave-jäsenien ja verkoston tuottamaa materiaalia. Wave-jäseniä yhdistää halu panostaa erinomaiseen asiakaspalveluun ja -kokemukseen.

Asiakaspalvelun materiaalipankki

Täältä löydät Wave-jäsenien ja verkoston tuottamaa materiaalia, kuten asiakaspalvelun oppaita, tutkimuksia ja tietoa. Wave-jäseniä yhdistää halu panostaa erinomaiseen asiakaspalveluun ja -kokemukseen – olethan jo mukana?

Asiakaspalvelun ammattillinen verkosto edesauttaa asiakaspalvelun kehittämistä ja verkostoitumista alan toimijoiden kesken. Järjestämme myös vuosittaisen Asiakaspalveluviikon, jossa korostuu erityisesti merkitys “Yhdessä olemme enemmän!”.

Osa 1 | The Evolution of the Contact Center research report – 6 trendiä, jotka muuntavat sektoria

 

Valmennustyökirja

 

SP-StateOfTheCC2021

Täydellisen myyntipuhelun käsikirja

Calabrais ROI Calculator

Osa 2: Evolution of the Contact Center -tutkimus

Contact Centerin suojaaminen

Työaika haltuun

Laatutavoitteet

Waven Asiakaspalvelututkimus on ladattavissa Wave-jäsenille maksutta (36 sivua). Tutkimuksen infograafi on ladattavassa kaikille maksutta.

 

Valmennuksella huippukuntoon

Tutustu myös Wave Akatemiaan. Se tarjoaa tasokkaita ja monipuolisia niin asiakaspalvelutoiminnan kuin asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä valmennuksia. Akatemian tarjonnasta voit valita joko yksittäisiä teemoja tai ottaa vaikka kaikki osiot oman asiakaspalvelutoiminnan kehittämisen tueksi.

Olemme koonneet keskeisiä kehittämisalueita omiksi kokonaisuuksiksi, jotka tarjoamme valintanne mukaan joko lähivalmennuksena tai etänä. Valmennusosiot johdattavat asiakaspalvelunne kohti erinomaisuutta ja vievät asiakaskokemusta myös uudelle tasolle.

  • Etsimme uusia asiantuntijoita osallistumaan Vuoden asiakaspalvelu -kilpailun arviointiprosessiin. Arvioijana toimiminen on erinomainen tiimityökokemus osaavassa ja kokeneessa palvelujohtamisen asiantuntijaryhmässä ja siten ainutlaatuinen tilaisuus omaan ammatilliseen kehittymiseen.

  • Asenteet ja persoona asiakaspalvelussa -valmennus keskittyy asenteisiin ja persoonan merkitykseen asiakaspalvelussa. Ovatko asiakkaat hankalia vai minä vaikea?

  • Valmennus esittelee osallistujille palveluiden hallintaa, toimitusta ja näiden yhteyttä liiketoiminnan odotuksiin. Valmennuksen jälkeen osallistujat tunnistavat IT-palvelunhallinnan avainperiaatteet ja käsitteet sekä tiedostavat ITILin käytön hyödyt organisaatiossa. 

  • Meillä kaikilla on mahdollisuus sekä kyky innostua ja innostaa muita. Toiset innostuvat onnistumisista ja toiset kenties motivoivista työtehtävistä, eli tapoja on runsaasti. Asiakastyössä innostuminen kasvattaa luottamusta, jolloin asiakaspalvelutilanteesta asiakkaalle välittyy aito auttamisen tunne.

  • Kirjallisen asiakaspalvelun kulmakivet -valmennuksessa keskitytään kirjallisen asiakaspalvelun keskeisiin asioihin. Tiivis valmennus antaa sinulle hyvät valmiudet viedä opit käytäntöön. Valmennuksen jälkeen osaat viestiä selkeämmin ja ymmärrettävimmin. 

  • Valmennuksessa kehitämme kuuntelutaitoa, opimme kysymään empatiaa osoittavia kysymyksiä ja tutkimme kysymyksiä ja kuuntelemisen osoittamista vaikuttamisen välineenä.

  • Koulutus antaa keinot parantaa asiakaskohtaamisten laatua ja kehittää oman asiakastyön ja asiakaspalvelun toimintaa entisestään.

  • Jos teet tietotyötä, tiedät varmasti tiedon ja tekemisen määrän alle hukkumisen tunteen. Samalla pitäisi olla luovempi, tuottavampi ja muutoskykyisempi sekä tehdä viisaita päätöksiä. Tilanne on kestämätön – siksi on aika aloittaa tekemään töitä viisaammin sekä ottaa työnteon tehokkain ja taloudellisin vaihde käyttöön!

  • Valmennus tarjoaa konkreettiset ja selkeät toimenpiteet, joiden avulla voit jalkauttaa organisaation tahtotilan työntekijöiden konkreettiseksi tekemiseksi.

  • Valmennuksessa käymme läpi asiantuntijuuden osoittavaa ja rakentavaa viestintää, puheeksi ottamista ja rajojen vetämistä. Perehdymme asiantuntijaviestintään sekä suullisessa että kirjallisessa asiakaspalvelussa.