Asiakaspalvelukoulutukset

Kehitä osaamista kouluttautumalla!

Koulutukset

Wave asiakaspalvelun toiminnan kehittäjä

Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta löydät asiakaspalvelun, service deskin ja contact center -koulutustarjontaa. Valikoiduista koulutuksista Wave-jäsenet saavat alennusta.

  • Asiakaspalvelija kohtaa työssään erilaisia ihmisiä ja tilanteita – välillä myös vaikeita tilanteita. Vaativien tilanteiden hallinta on tärkeä osa hyvää asiakaspalvelukonseptia. Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein ja harjoituksin sitä, miten haasteelliset asiakastilanteet käännetään molempien voitoksi.

  • Tämä koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan erin­omaisen asia­kastyön tärkeim­mistä osa-alueista ja runsaasti esimerkkejä ja neuvoja hyvän asia­kas­pal­velun tuot­ta­misen tueksi.

  • Jokaiselle työntekijälle jonka työhön liittyy asiakaspalvelua sekä myyntityötä. Motivoiva koulutus koko henkilökunnalle

  • Kehitä vuorovaikutustaitojasi haaastavien asiakkaiden kohtaamisessa. Koulutus antaa ymmärrystä asiakkaan näkökulmasta Antaa työvälineitä vaikeankin asiakkaan kohtaamiseen puhelimessa, kasvotusten tai verkossa Kehittää vuorovaikutustaitoja käytännöllisten harjoitusten avulla Parantaa työhyvinvointia ja jaksamista Osallistuja ymmärtää, miten voi kehittyä edelleen

  • Tekoälyn povataan mullistavan työelämän. Tässä koulutuksessa saat perustietoa tekoälystä ja opit, kuinka tekoälypohjaisia, luonnollista kieltä ymmärtäviä asiakaspalvelubotteja voidaan käytännön tasolla hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelun automatisoinnissa.

  • Koulutus antaa eväät ystävälliseen, selkeään ja tehokkaaseen sähköpostiviestintään. Koulutus on hyödyllinen kaikille sähköpostia runsaasti työssään käyttäville, jotka haluavat olla hyviä sähköpostiviestinnässä.

  • Päivän tavoitteena on auttaa osallistujaa oivaltamaan millä tavalla voi erottautua kilpailijoista myönteisellä tavalla ja hankkia kilpailuetua vaikuttavuutta mittaamalla ja kuvaamalla. Vahva palveluntuottaja osoittaa toimintansa vaikuttavuuden, erottautuu myönteisesti kilpailijoista, valmius vastata julkisiin tulos- ja vaikuttavuuslähtöisiin kilpailutuksiin.

  • Koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi vaikeiden asia­kas­ti­lan­teiden käsit­telyn eri vaiheet. Pohdimme asia­kastyön haas­teita niin henki­lö­koh­taisten kohtaa­misten ja puhe­lin­pal­velun kuin myös sähkö­pos­ti­kon­taktien näkö­kul­masta.

  • Koulutuksessa opitaan koko haastava palvelutilanne aloituksesta rauhoittelun ja ratkaisun etsimisen kautta tyylikkääseen tilanteen päättämiseen. Opittujen taitojen ja tekniikoiden avulla parannetaan myös osallistujan työssä jaksamista ja työhyvinvointia, sekä vähennetään eskaloituvien konfliktien määrää omassa organisaatiossa.