Asiakaspalvelukoulutukset 

Kehitä osaamista kouluttautumalla! 

Pyydä tarjous

Koulutukset

Wakaru asiakaspalveluverkosto järjestää osaamisen kehittämiseen koulutuksia ja tapahtumia. Kehitä osaamistasi joko avoimissa valmennuksissa tai yrityskohtaisilla toteutuksilla. Wakarun luomat osaamispolut tarjoavat erinomaisen osaamisen kehittämisen väylän. Löydät meiltä myös Asiakaspalvelun osaamispolun.

Wave asiakaspalvelun toiminnan kehittäjä

Tarjoamme osaamisen kehittämiseen osaamispolun, vahvaa substanssia ja mahdollistavia taitoja. Järjestämme valmennuksia ja tapahtumia asiakaspalveluille eri aiheista. Ota rohkeasti yhteyttä Johanna Rakemaahan: 040 901 4661 tai etunimi.sukunimi@wakaru.fi

Tutustu Wakarun sivuilta Asiakaspalvelun osaamispolkuun tästä.

Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta löydät asiakaspalveluille koulutustarjontaa. Pyydä tarjous

Asiakaspalvelun Akatemia

Asiakaspalvelun Akatemia tarjoaa tasokkaita ja monipuolisia niin asiakaspalvelutoiminnan kuin asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä valmennuksia. Kaikki Akatemian valmentajat ovat ansioituneita ja kokeneita toimialan ehdottomia huippuosaajia. Akatemian tarjonnasta voit valita joko yksittäisiä teemoja tai ottaa vaikka kaikki osiot oman asiakaspalvelutoiminnan kehittämisen tueksi.

Katso poimintoja Wave Akatemian sisällöstä lyhyeiden esittelyiden kera. Kesto on esimerkki ja suurin osa valmennuksista voidaan järjestää joko puoli- tai kokopäiväisinä.

Haastavien tilanteiden hallinta

Tämä valmennus keskittyy konfliktien ja haastavien asiakastilanteiden hallintaan. Osallistujat oppivat aktiivista kuuntelua, empatiaa sekä rauhallista reagointia vaikeissa tilanteissa. Harjoitukset ja roolipelit auttavat kehittämään tilannetajua ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi käsitellään stressinhallintaa ja omien tunnereaktioiden säätelyä.

Sujuva kirjallinen asiakaspalvelu 

Tämä valmennus keskittyy kirjallisen viestinnän taitoihin. Osallistujat oppivat ilmaisemaan itseään selkeästi ja ammattimaisesti sähköpostissa ja chatissa. Koulutuksessa käydään läpi tehokkaan viestinnän perusteet, kuten viestin rakenteen, sävyn ja asiantuntemuksen välittämisen. Harjoitusten avulla osallistujat saavat palautetta ja voivat kehittää kirjallista ilmaisuaan.

Resilienssin kehittäminen

Tämä valmennus vahvistaa osallistujien henkistä joustavuutta ja kykyä selviytyä vaikeista tilanteista. Keskitytään stressin hallintaan, paineensietoon ja muutoksen johtamiseen. Osallistujat oppivat tunnistamaan omia stressireaktioitaan ja kehittämään keinoja niiden hallitsemiseksi. Lisäksi käsitellään työssä jaksamista, positiivisen asenteen ylläpitämistä ja itsensä johtamista.

Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot

Tämä valmennus syventää osallistujien vuorovaikutustaitoja ja neuvottelutaitoja. Käsitellään aktiivista kuuntelua, nonverbaalista viestintää ja selkeää ilmaisua. Osallistujat oppivat myös rakentavaa palautetta ja konfliktien ratkaisua. Neuvottelutaitojen osalta harjoitellaan win-winratkaisujen löytämistä ja kompromissien tekemistä.

Oman työn taidot ja ajanhallinta

Tämä valmennus auttaa osallistujia kehittämään oman työnsä taitoja ja tehokasta ajanhallintaa. Käsitellään tehtävien priorisointia, tavoitteiden asettamista ja ajankäytön suunnittelua. Osallistujat oppivat tunnistamaan ajanhallinnan haasteita ja kehittämään käytännön strategioita niiden voittamiseksi. Samalla käsitellään stressin vähentämistä ja työn ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitämistä.

Vakuuttava ja vaikuttava asiakaspalvelu

Näihin kysymyksiin paneudumme valmennuksessa:

  • Millaista on vakuuttava asiantuntija- ja asiakaspalveluviestintä?
  • Mistä mielikuva asiantuntijuudesta syntyy?
  • Miten saat asiakkaan sitoutumaan häneltä odotettaviin toimenpiteisiin?
  • Miten viestiä vakuuttavasti olemalla samalla sekä lempeä että jämäkkä?
  • Voiko asiakkaan kanssa olla eri mieltä?
Pyydä tarjous