Wave Akatemia  

Kohti asiakaspalvelun erinomaisuutta  

Varaa valmennus!

Yhteisöohjautuvat tiimit – teoriasta tekoihin

Yhteisöohjautuvuudella työhyvinvointia, tehokkuutta ja tuottavuutta

Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja käytänteitä yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin rakentamiseen. Saat ymmärrystä, miten yhteisöohjautuva organisaatio voi vahvistaa työhyvinvointia ja näin kasvaa merkittäväksi kilpailueduksi yrityksessä. Koulutuksessa käydään läpi, mitkä asiat tekevät yhteisöohjautuvista tiimeistä tehokkaampia kuin perinteisesti johdetut? Saat ymmärrystä myös siitä, mitkä ovat yhteisöohjautuvan organisaation kuormitusriskit.

Johtamisen muutos yhteisöohjautuvassa organisaatiossa

Mitä on jaettu johtajuus, itseohjautuvuus ja yhdessä ohjautuvuus? Miten johtamisen ja ohjauksen tarve näyttäytyy nuorella tai kypsemmällä tiimillä? Miten tiimiä opetetaan itsenäisyyteen ja millaisin askelin? Miten johtajuus muuttuu ja kehittyy tällä kehityspolulla?

Vältä sudenkuopat

Koulutuksessa käydään läpi työn hallintaa, selkeyttämistä ja pelisääntöjen muodostamista tukevia peruselementtejä yhteisöohjautuvassa organisaatiossa. Koulutuksessa käydään läpi tietotulvan hallitsemiseen liittyviä käytänteitä, toimivaa päätöksentekoa sekä jännitteiden ja konfliktien hallintaa.

Yhteisöohjautuvuus ei toteudu nappia painamalla!

Ilman valmentavaa lähijohtamista muutosta yhteisöohjautuvuuteen ei tapahdu. Lähijohtaja konkretisoi omalla esimerkillään muuttuvaa toimintatapaa. Tämän vuoksi kaikki lähtee yhteisöohjautuvuuden sisäistäneistä johtajista, joiden johtamistapa on ohjaavaa, valmentavaa ja edellytyksiä luovaa.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Yrityksen johdolle, HR-henkilöille, esihenkilöille ja muille kehittämistehtävissä oleville.

Kouluttajana kokenut johtamisen ammattilainen

Kouluttajana toimii johdon ja esimiesten työnohjaaja, työyhteisövalmentaja Tanja Peltovuoma Valmennustalo Wimmaasta. Tanjalla on 25 vuoden johtamiskokemus hyvin erilaisista työympäristöistä. Kouluttajana hän on voimaannuttava, innostava sekä käytännönläheinen. Kouluttajana hänelle on tärkeää sytyttää oivalluksia sekä käynnistää koulutettavissa omia sisäisiä pysyvään muutokseen tähtääviä prosesseja. Hänen johtamistapa on kautta aikojen ollut valmentava ja itse- ja yhteisöohjautuvaan suuntaava, joten teoria saa paljon konkretiaa omista kokemuksista.

Ennakkotehtävä

Kouluttaja lähettää ennakkoon lyhyen pohdintatehtävän, jonka tarkoituksena on orientoitua tulevaan koulutuspäivään. Kouluttaja hyödyntää vastauksia myös sisällön tarkemmassa kohdistamisessa esiin tulevien tarpeiden mukaisesti.

Wave-jäsenetu valmennuksessa

Wave-jäsenille valmennuksen normaalihinnasta -200 €/osallistuja. Wave-jäsenhinta päivittyy ostoskorissa, kun olet kirjautunut työsähköpostilla Oppiaan. Tarkista voimassaolevat jäsenyydet tästä.

Osta paikkasi!